3 ส.ค.2560 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

เปิดไฟล์