ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 41 42 43 44
25 สิงหาคม 2020 ประกาศร่างขอบเขตงานฯ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดมาตรฐาน ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 สิงหาคม 2020 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 Kva พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อโคมไฟบนถนนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2020 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถบดล้อเหล็ก ขนาด 3 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2020 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 สิงหาคม 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงโคมไฟบนถนน ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2020 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete ถนนผังเมืองบัญชา (จากสะพานถนนริมคลองสมถวิลถึงถนนผังเมืองบัญชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2020 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete ถนนผังเมืองบัญชา (จากแยกถนนผดุงวิถีถึงหน้าสำนักงานเทศบาลเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)