ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

22 มิถุนายน 2018 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ
20 มิถุนายน 2018 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินริมตลิ่งลำห้วยคะคาง ด้วยวิธี (e-bidding)
20 มิถุนายน 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ
15 มิถุนายน 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ)
4 มิถุนายน 2018 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง
1 มิถุนายน 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินริมตลิ่งลำห้วยคะคาง (e-bidding)
1 มิถุนายน 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูบ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธี e-bidding
31 พฤษภาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ
31 พฤษภาคม 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ด้วยระบบ e-bibding
23 พฤษภาคม 2018 ประกาศจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 7 โครงการ
23 พฤษภาคม 2018 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23 พฤษภาคม 2018 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23 พฤษภาคม 2018 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
16 พฤษภาคม 2018 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
15 พฤษภาคม 2018 ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
11 พฤษภาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ
4 พฤษภาคม 2018 ประกาศจัดจ้างโครงการปรังปรุงทางเท้าหน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม ด้วยวิธี (E-bidding)
4 พฤษภาคม 2018 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 พฤษภาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. แยกถนนนครสวรรค์ ซอย 45 (E-bidding)
30 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโคางการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรางวี
11 เมษายน 2018 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ด้วยวิธี E-bidding)
5 เมษายน 2018 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 โครงการ
27 มีนาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ
21 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และเพิ่มผิวจราจร ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 19 ด้วยวิธี (E-bidding)
21 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 72 จากวัดส่องเหนือถึงถนนนครสวรรค์ 70
12 มีนาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.สังกัดเทศบาล จำนวน 7 โรง ด้วยวิธี (E-bidding)
12 มีนาคม 2018 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบ (E-bidding)
7 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธี (E-bidding)
28 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และเพิ่มผิวจราจร ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 19
28 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟังท์ติก ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน 23 ถึงถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ซอย 1
28 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 72
28 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธี E-bidding
16 กุมภาพันธ์ 2018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ
14 กุมภาพันธ์ 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
1 กุมภาพันธ์ 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (E-bidding)
1 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
24 มกราคม 2018 ประกาศปผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.ภายในเขตเทศบาล จำนวน 12 โครงการ
19 มกราคม 2018 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธี (E-bidding)
12 มกราคม 2018 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี (E-bidding)
29 ธันวาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
27 ธันวาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (e-bidding)
27 ธันวาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 12 โครงการ
27 ธันวาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รร.เทศบาลโพธิ์ศรี)
21 ธันวาคม 2018 ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลจำนวน 12 โครงการ
20 ธันวาคม 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ธันวาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รร.เทศบาลโพธิ์ศรี)
19 ธันวาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาล
14 ธันวาคม 2018 จัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2018 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ
27 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป