ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

14 ธันวาคม 2017 จัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2017 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ
27 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
27 พฤศจิกายน 2017 จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างโครงการก่อสร้างลานจอด ภายในสวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น (E-bidding)
20 พฤศจิกายน 2017 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
14 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
14 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2017 (ร่าง) ประกาศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
10 พฤศจิกายน 2017 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในหน่วยงานภาครัฐ
10 พฤศจิกายน 2017 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดทำโครงพร้อมติดตั้งบอร์ดนิทรรศการฯ
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองมหาสารคาม
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ดูแลเกาะกลางถนน
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าฯ
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าฯ
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลผฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างฯ
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างฯ
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างฯ
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ดูแลเกาะกลางถนน
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ดูแลเกาะกลางถนน
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ดูแลเกาะกลางถนน
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ดูแลเกาะกลางถนน
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฎิบัติหน้าที่จัดรายการวิทยุเทศบาลเมืองมหาสารคาม
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลธรรมดาปฎิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลธรรมดาปฎิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ดูแลเกาะกลางถนน
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฎิบัติหน้าที่จัดรายการวิทยุ
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลธรรมดาปฎิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลฯ
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฎิบัติหน้าที่จัดรายการวิทยุ
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ดูแลสวนสุขภาพส่องใต้
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ดูแลสวนสุขภาพส่องใต้
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฎิบัติหน้าที่จัดรายการวิทยุเทศบาลเมืองมหาสารคาม
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์
10 พฤศจิกายน 2017 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล จำนวน 17 โครงการ
7 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องสุขาเคลื่อนที่ โดยวิธีเจาะจง
6 พฤศจิกายน 2017 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 17 โครงการ
1 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง
30 ตุลาคม 2017 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถ ภายในสวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น
27 ตุลาคม 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย (งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ)