ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

18 มิถุนายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
18 มิถุนายน 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล) ด้วยวิธี e-bidding
18 มิถุนายน 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ซ่อมไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
12 มิถุนายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิถุนายน 2019 ประกาศร่างประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหระและขนส่ง (รถซ่อมไฟฟ้า)
7 มิถุนายน 2019 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถซ่อมไฟฟ้า)
7 มิถุนายน 2019 ประกาศร่างประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล)
7 มิถุนายน 2019 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
7 มิถุนายน 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า) จำนวน 1 คัน
28 พฤษภาคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
16 พฤษภาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน
14 พฤษภาคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ
8 พฤษภาคม 2019 ประกาศโครงการจ้างออกแบบภูมิทัศน์เมือง ภายในเขตเทศบลเมืองมหาสารคาม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เพิ่มเติม)
30 เมษายน 2019 ประกาศโครงการจ้างออกแบบภูมิทัศน์เมือง ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยวีธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
26 เมษายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงฟุตบาท ถนนผดุงวิถี ทั้ง 2 ฝั่ง ช่วงหอนาฬิกาถึงสี่แยกเจริญราชเดช โดยวิธีคัดเลือก
25 เมษายน 2019 วันเทศบาล ประจำปี 2562
24 เมษายน 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (เดิม) ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง พร้อมอุปกรณ์
10 เมษายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบคลองสมถวิลและกุดนางใย (ส่วนที่เหลือ)
5 เมษายน 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
5 เมษายน 2019 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
5 เมษายน 2019 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน
29 มีนาคม 2019 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 7 โรง
29 มีนาคม 2019 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน โดยวิธี e-bidding
26 มีนาคม 2019 ประกาศยกเลิกงานจ้างออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
19 มีนาคม 2019 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดอาคารเรียน (อาคาร 1) โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
19 มีนาคม 2019 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม รร.เทศบาลบ้านแมด
19 มีนาคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน (1 คัน)
19 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
18 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 51
18 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 70 ด้านทิศเหนือ จาก72-78
18 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม 22
18 มีนาคม 2019 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฟุตบาทถนนผดุงวิถีทั้ง 2 ฝั่ง ช่วงหอนาฬิกาถึงสี่แยกเจริญราชเดช
18 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 70/1
18 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนเสมาซอย 1
14 มีนาคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน)
12 มีนาคม 2019 ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยวิธี e-bidding
8 มีนาคม 2019 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) โดยวิธี e-bidding
6 มีนาคม 2019 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน (อาคาร 1) โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
1 มีนาคม 2019 ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านแมด โดยวิธี e-bidding
1 มีนาคม 2019 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (12 ที่นั่ง) 1 คัน
1 มีนาคม 2019 ประกาศโครงการจ้างออกแบบคลองสมถวิลและกุดนางใย (ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป
1 มีนาคม 2019 ประกาศโครงการปรับปรุงฟุตบาท ถนนผดุงวิถี ทั้ง 2 ฝั่ง ช่วงหอนาฬิกาสี่แยกแจริญราชเดช ด้วยวิธี e-bidding
1 มีนาคม 2019 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกครอนกรีต ด้วยวิธี e-bidding
26 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศร่างประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 2-00002 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด
26 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศร่างประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
20 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศผลการยื่นข้อเสนอการดำเนินการคัดเลือกเอกชนดำเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
14 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
13 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ)