ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

20 สิงหาคม 2018 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 7 รายการ
17 สิงหาคม 2018 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม ซอย 18/1
15 สิงหาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
10 สิงหาคม 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูบ่อกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยระบบ e-bidding
10 สิงหาคม 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ด้วยระบบ e-bidding
9 สิงหาคม 2018 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ)
9 สิงหาคม 2018 จัดจ้างกรณีเงินจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลและตั้งจ่ายรายการใหม่
7 สิงหาคม 2018 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณ์ยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ
6 สิงหาคม 2018 จัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)
31 กรกฎาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตีเส้นจราจร (ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก)
31 กรกฎาคม 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
25 กรกฎาคม 2018 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบันทุกดีเซล)
17 กรกฎาคม 2018 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมหาชัยดำริห์ ซอย 21
17 กรกฎาคม 2018 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
13 กรกฎาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อถนน ค.ส.ล. ถนนมหาชัยดำริห์ ซอย 21
12 กรกฎาคม 2018 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 10 รายการ
10 กรกฎาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ
3 กรกฎาคม 2018 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน)
3 กรกฎาคม 2018 จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องสูบน้ำ)
2 กรกฎาคม 2018 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
27 มิถุนายน 2018 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ด้วยระบบ E-bidding
27 มิถุนายน 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธี E-didding
26 มิถุนายน 2018 จัดจ้างโครงการตีเส้นจราจร (ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก) ถนนนครสวรรค์ ด้วยวิธี E-bidding
22 มิถุนายน 2018 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ
20 มิถุนายน 2018 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินริมตลิ่งลำห้วยคะคาง ด้วยวิธี (e-bidding)
20 มิถุนายน 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ
15 มิถุนายน 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ)
15 มิถุนายน 2018 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ) E-bidding
4 มิถุนายน 2018 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง
1 มิถุนายน 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินริมตลิ่งลำห้วยคะคาง (e-bidding)
1 มิถุนายน 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูบ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธี e-bidding
31 พฤษภาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ
31 พฤษภาคม 2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ด้วยระบบ e-bibding
23 พฤษภาคม 2018 ประกาศจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 7 โครงการ
23 พฤษภาคม 2018 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23 พฤษภาคม 2018 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23 พฤษภาคม 2018 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
16 พฤษภาคม 2018 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
15 พฤษภาคม 2018 ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
11 พฤษภาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ
4 พฤษภาคม 2018 ประกาศจัดจ้างโครงการปรังปรุงทางเท้าหน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม ด้วยวิธี (E-bidding)
4 พฤษภาคม 2018 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 พฤษภาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. แยกถนนนครสวรรค์ ซอย 45 (E-bidding)
30 เมษายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโคางการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรางวี
11 เมษายน 2018 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ด้วยวิธี E-bidding)
5 เมษายน 2018 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 โครงการ
27 มีนาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ
21 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และเพิ่มผิวจราจร ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 19 ด้วยวิธี (E-bidding)
21 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 72 จากวัดส่องเหนือถึงถนนนครสวรรค์ 70
12 มีนาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.สังกัดเทศบาล จำนวน 7 โรง ด้วยวิธี (E-bidding)