ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

11 ธันวาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 51 ถึงร้านขากระเบื้องไดนาสตี้
6 ธันวาคม 2018 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน) โดยวิธี e-bibding
6 ธันวาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
29 พฤศจิกายน 2018 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ถนนสารคาม-วาปี ซอย 4
29 พฤศจิกายน 2018 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic concrete ถนนมนตรีบำรุง
29 พฤศจิกายน 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี (e-bidding)
29 พฤศจิกายน 2018 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนมหาชัยดำริห์ ซอย 17
29 พฤศจิกายน 2018 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนข้าง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
14 พฤศจิกายน 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concete ถนนมนตรีบำรุง
13 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
13 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 17 โดยวิธีคัดเลือก
24 ตุลาคม 2018 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร (สี่แยกร้านสวีทมี)
24 ตุลาคม 2018 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (สามแยกทางเข้าสำนักงานเทศบาลถึงหน้าโตโยต้า)
24 ตุลาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธี E-bidding
11 ตุลาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
8 ตุลาคม 2018 ประกาศประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกขนะแบบอัดท้าย ด้วยวิธี e-bidding)
8 ตุลาคม 2018 ประกาศประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย โดยวิธี e-bidding)
3 ตุลาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง
3 ตุลาคม 2018 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)
28 กันยายน 2018 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า)
28 กันยายน 2018 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย)
24 กันยายน 2018 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
24 กันยายน 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
24 กันยายน 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง
20 กันยายน 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟสัญญานจราจร (สามแยกทางเข้าสำนักงานเทศบาล)
20 กันยายน 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟสัญญานจราจร (สี่แยกสวีทมี)
18 กันยายน 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ชนิด 6 ล้อ)
18 กันยายน 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ชนิด 6 ล้อ)
18 กันยายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณสถานีขนส่งรถโดยสาร
17 กันยายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบพัฒนาเมืองแบบ Smart city
17 กันยายน 2018 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำและพ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 68 (E-bidding)
13 กันยายน 2018 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างยกถนน ค.ส.ล. ถนนศรสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ซอย 3
13 กันยายน 2018 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างยกถนน ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม ซอย 18/1
13 กันยายน 2018 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 3
11 กันยายน 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน รสจืด ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร
7 กันยายน 2018 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างท่อระบาย ค.ส.ล. ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 17
30 สิงหาคม 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณสถานีขนส่งรถโดยสาร ด้วยระบบ E-bidding
30 สิงหาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟสัญญานจราจร (สี่แยกสวิทมี)
30 สิงหาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟสัญญานจราจรสามแยกทางเข้าสำนักงานเทศบาล
27 สิงหาคม 2018 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
24 สิงหาคม 2018 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ
24 สิงหาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล)
22 สิงหาคม 2018 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (อุปกรณ์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง)
22 สิงหาคม 2018 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนริมคลองสมถวิลซอย 3
22 สิงหาคม 2018 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำขับเครื่องยนต์ดีเซล
22 สิงหาคม 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกถนน ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ซอย 3
22 สิงหาคม 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธี E-bidding
22 สิงหาคม 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนริมคลองสมถวิลซอย 17 ด้วยวิธี E-bidding
21 สิงหาคม 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ถนนริมคลองสมถวิลซอย 17
20 สิงหาคม 2018 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 7 รายการ