ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

11 เมษายน 2018 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ด้วยวิธี E-bidding)
5 เมษายน 2018 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 โครงการ
27 มีนาคม 2018 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ
21 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และเพิ่มผิวจราจร ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 19 ด้วยวิธี (E-bidding)
21 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 72 จากวัดส่องเหนือถึงถนนนครสวรรค์ 70
12 มีนาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.สังกัดเทศบาล จำนวน 7 โรง ด้วยวิธี (E-bidding)
12 มีนาคม 2018 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบ (E-bidding)
7 มีนาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธี (E-bidding)
28 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และเพิ่มผิวจราจร ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 19
28 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟังท์ติก ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน 23 ถึงถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ซอย 1
28 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 72
28 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธี E-bidding
16 กุมภาพันธ์ 2018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ
14 กุมภาพันธ์ 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
1 กุมภาพันธ์ 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (E-bidding)
1 กุมภาพันธ์ 2018 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
24 มกราคม 2018 ประกาศปผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.ภายในเขตเทศบาล จำนวน 12 โครงการ
19 มกราคม 2018 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธี (E-bidding)
12 มกราคม 2018 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี (E-bidding)
29 ธันวาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
27 ธันวาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (e-bidding)
27 ธันวาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 12 โครงการ
27 ธันวาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รร.เทศบาลโพธิ์ศรี)
21 ธันวาคม 2018 ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลจำนวน 12 โครงการ
20 ธันวาคม 2018 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ธันวาคม 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รร.เทศบาลโพธิ์ศรี)
19 ธันวาคม 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาล
14 ธันวาคม 2018 จัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2018 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ
27 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
27 พฤศจิกายน 2018 จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างโครงการก่อสร้างลานจอด ภายในสวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น (E-bidding)
20 พฤศจิกายน 2018 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
14 พฤศจิกายน 2018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
14 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤศจิกายน 2018 (ร่าง) ประกาศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
10 พฤศจิกายน 2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในหน่วยงานภาครัฐ
10 พฤศจิกายน 2018 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
10 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดทำโครงพร้อมติดตั้งบอร์ดนิทรรศการฯ
10 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร
10 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองมหาสารคาม
10 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ดูแลเกาะกลางถนน
10 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
10 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
10 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าฯ
10 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
10 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าฯ
10 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า