ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

14 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
13 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ)
13 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศโครงการจ้างออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
13 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
6 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการออกแบบคลองสมถวิลและกุดนางใย (ส่วนที่เหลือ)
6 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงฟุตบาท ถนนผดุงวิถีทั้ง 2 ฝั่ง ช่วงหอนาฬิกาถึงสี่แยกเจริญราชเดช
1 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (เดิม) ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลังพร้อมอุปกรณ์
24 มกราคม 2019 ประกาศขอบเขตงานโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า
24 มกราคม 2019 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 4 รายการ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (เพิ่มเติม)
22 มกราคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลก์ติกคอนกรีต มค.ถ2-0002 ถนนผดุงวิถี
21 มกราคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
18 มกราคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphatic ถนนสมถวิลราษฎร (จากแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามถึงสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม)
18 มกราคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic ถนนมนตรีบำรุง (จากร้านดอกไม้ฟาริดาถึงสี่แยกวัดโพธิ์ศรี)
11 มกราคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างยกถนน ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ถนนสารคาม-วาปี ซอย 4
10 มกราคม 2019 ประกาศประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธี E-bidding
10 มกราคม 2019 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวน 1 คัน โดยวิธี E-biding
10 มกราคม 2019 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ) โดยวิธี E-bidding
10 มกราคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
28 ธันวาคม 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
28 ธันวาคม 2019 ประกาศร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบบรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
27 ธันวาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนข้าง สนง.เขตพื้นที่ เขต 1
26 ธันวาคม 2019 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
25 ธันวาคม 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เกียร์อัตโนมัติ รวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธันวาคม 2019 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ)
21 ธันวาคม 2019 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
21 ธันวาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนมหาชัยดำริห์ ซอย 17
18 ธันวาคม 2019 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน
18 ธันวาคม 2019 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสมถวิลราษฎร
11 ธันวาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 51 ถึงร้านขากระเบื้องไดนาสตี้
6 ธันวาคม 2019 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน) โดยวิธี e-bibding
6 ธันวาคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
29 พฤศจิกายน 2019 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ถนนสารคาม-วาปี ซอย 4
29 พฤศจิกายน 2019 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic concrete ถนนมนตรีบำรุง
29 พฤศจิกายน 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี (e-bidding)
29 พฤศจิกายน 2019 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนมหาชัยดำริห์ ซอย 17
29 พฤศจิกายน 2019 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนข้าง สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
14 พฤศจิกายน 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concete ถนนมนตรีบำรุง
13 พฤศจิกายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
13 พฤศจิกายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 17 โดยวิธีคัดเลือก
24 ตุลาคม 2019 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร (สี่แยกร้านสวีทมี)
24 ตุลาคม 2019 ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (สามแยกทางเข้าสำนักงานเทศบาลถึงหน้าโตโยต้า)
24 ตุลาคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธี E-bidding
11 ตุลาคม 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
8 ตุลาคม 2019 ประกาศประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกขนะแบบอัดท้าย ด้วยวิธี e-bidding)
8 ตุลาคม 2019 ประกาศประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย โดยวิธี e-bidding)
3 ตุลาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง
3 ตุลาคม 2019 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)
28 กันยายน 2019 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า)
28 กันยายน 2019 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย)
24 กันยายน 2019 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)