ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร 19

ยกเลิกประกาศเชิญชวน.pdf