ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ 3 (ตรงข้ามหอพักธามเพลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20240701173122818.pdf