ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก-200-คน-8-ห้องเรียน.pdf