ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารเป็นห้องซ้อมดนตรีโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารเป็นห้องซ้อมดนตรี-โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ.pdf