ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20230426113349962.pdf