ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20230426113300211.pdf