ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน (ช่วงถนนมหาสารคาม-วาปี ถึงถนนผดุงวิถี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะคสล.เลียบคลองชลประทาน.pdf