ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงคลองสมถวิล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบปรับปรุงคลองสมถวิล.pdf