ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ชั่วคราว)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลตลาดประชารัฐ.pdf