ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2566)

รายงานไตรมาสที่-2-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2566.pdf