ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์-รร.-เทศบาลสามัคคีวิทยา.pdf