ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคล ที่มีความสนใจประมูล-เช่าพื้นที่

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคล ที่มีความสนใจประมูล-เช่าพื้นที่ ดังนี้
📌1. ตู้จำหน่ายตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติ 2 จุด พื้นที่ตลาดโต้รุ่ง พื้นที่สถานีขนส่ง
📌2. สถานที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลใต้อาคารตลาดโต้รุ่ง
📌3. เช่าสถานที่จอดรถแท็กซี่ บขส มหาสารคาม
👍รายละเอียดคลิก >>>