📣📣การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

📣📣การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

#ข่าวเทศบาลเมืองมหาสารคาม #เทศบาลเมืองมหาสารคาม #มหาสารคาม
ติดต่อข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม
Facebook : เทศบาลเมืองมหาสารคาม
Youtube : เทศบาลเมืองมหาสารคาม
Website : mkm.go.th
Line OA : รักษ์เมืองมหาสารคาม
โทร. 043-725573-8