ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “วิทันตสาสมาธิออนไลน์ รุ่นที่ 2 รอปฐมนิเทศ 1 มิถุนายน 2565”

***เฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ปัจจุบันหรือทำงานอยู่ในจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น***

สถาบันพลังจิตตานุภาพ 125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาสมาธิ หลักสูตร วิทันตสาสมาธิ(แบบออนไลน์) รุ่นที่ 2 เริ่มเรียน 1 มิถุนายน 2565” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรียนง่ายๆผ่านแอปพลิเคชั่น Line สัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ถึงศุกร์) เวลา 18.00-20.00 น. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 16 พฤษภาคม 2565 เปิดเรียนและปฐมนิเทศในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเกิดทักษะในการสะสมพลังจิตตามแนวทางของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน วิถีแห่งการครองตน ครองคน ครองงาน ตลอดจน สุขภาพกายสุขภาพใจ ทำให้ประสบความสำเร็จและเกิดสันติสุขในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์เฝ้าระวังระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ “WP125 รุ่น 2 ห้องรับสมัครเรียนสมาธิออนไลน์ ” โดยเข้าลิงค์ https://bit.ly/3qRWACP เพื่อเข้าห้องรับสมัครเรียน หรือสแกน QR code ในแผ่นประชาสัมพันธ์ หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 085-9288-605,094-543-0156, 081-731-5260

ดูน้อยลง