ประกาศ เรื่องดำเนินการประมูลเช่าห้องซักล้าง จำนวน 1 ห้อง ภายในตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประกาศ-ดำเนินการประมูลห้องเช่าห้องซักล้าง-จำนวน-1-ห้อง-ภายในตลาดโต้รุ่ง.pdf