ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ๑๗ ฝั่งทิศตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-3.pdf