ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงฟุตบาทถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน (ช่วงสี่แยกร้าน OTOP ถึงสี่แยกหลังวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม)

แผนฯ.pdf