ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ตรงข้ามถนนศรีมหาสารคา ซอย 13

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนค.ส.ล.-พร้อมท่อ-ซ.-13.pdf