ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าห้องซักล้าง จำนวน 1 ห้อง ภายในพื้นที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าห้องซักล้าง.pdf