ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 72 (ช่วงศาลา SML ถึงบ้านแยกจักรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-1.pdf