ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 53

ประกาศขายแบบก่อสร้างถนน-คสล.-พร้อมท่อระบายน้ำ-ซ.53-1.pdf