ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ตรงข้ามถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๑๓

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน-ค.ส.ล.-พร้อมท่อระบายน้ำ-ตรงข้ามถนนศรีฯ-ซ.13.pdf