ทางม้าลาย..เครื่องหมายจราจรที่ไม่ควรมองข้าม

🚗🚕🚙 ขับรถ “ระวังคน” ข้ามถนน “ระวังรถ”
ทางม้าลาย..เครื่องหมายจราจรที่ไม่ควรมองข้าม ด้วยควมปรารถนาดีจาก..เทศบาลเมืองมหาสารคาม