พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยการตรวจแบบ Antigen Test

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยการตรวจแบบ Antigen Test