โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน.pdf