โครงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น

โครงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc)

โครงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น.pdf