เทศน์ระหว่างพรรษาออนไลน์ วัดศรีสวัสดิ์

📌📌พุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรม รักษาศีลฟังธรรมเทศนาออนไลน์ ณ วัดปัจฉิมทัศน์
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2564
หัวข้อ เรื่องบุรุษผู้ฆ่าโจรเคราแดง
โดย พระครูศรีปริยัติโสภิต เจ้าอาวาสวัดศรสวัสดิ์ โดยมี นายกมล ตราชู รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นตัวแทน และ รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา นายกพุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายสวัสดิ์ ชะนะพิน ผอ.กองศึกษา ผอ.โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และชุมชนศรีสวัสดิ์ เชิญชวนร่วมฟังธรรมเทศนาออนไลน์ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564