ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของพ่อค้าแม่ค้าในด้านสุขลักษณะและตรวจมาตรการการป้องกันโควิท-19

วันที่ 15 สิงหาคม2564 เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสมาชิกสภาเทศบาลได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ท่านโฆษิต เหล่าสุวรรณประธาน หอการค้ามหาสารคาม และ ท่านสุทิน พรมงคลชัยนายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม ตรวจดูความเรียบร้อยของพ่อค้าแม่ค้าในด้านสุขลักษณะและตรวจมาตรการการป้องกันโควิท-19 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาจับจ่ายในตลาดไนท์พลาซ่า(ถนนคนเดิน)และขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องให้ปฏิบัติตามมาตราป้องกันโรคโควิท-19 อย่างเคร่งครัดในโอกาสนี้ นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ออกตรวจพื้นที่ตลาดไนท์บาซาร์ดังกล่าว