มอบสิ่งของเยียวยาให้ชมรมดนตรีจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 31 ส.ค. 64 เวลา 14.00 น. นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีฯ มอบให้ นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนมอบสิ่งของเยียวยาให้ชมรมดนตรีจังหวัดมหาสารคาม ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 ต่อเศรฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ชมรมดนตรีฯ จึงได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเยียวยา เครื่องอุปโภค บริโภค ผู้ประกอบอาชีพนักดนตรีในร้านอาหาร บาร์ไนท์คลับ สถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม มายังนายกเทศมนตรีฯ พร้อมแนบรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 13 คน ทั้งนี้พร้อมด้วย นายอรรถพล แก้วมนตรี รองปลัดเทศบาล นายประดิษฐ์ บุตรทุมพันธ์ หน.ฝ่ายงานป้องกันฯ จนท.ร่วมให้กำลังใจในการรับมอบสิ่งของดังกล่าว.ณ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมหาสารคาม