พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “พ่อดีเด่น” ประจำปี 2564

:: เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ ::

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ภาคเช้า :: เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
– พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ “พ่อดีเด่น” เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2564
ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ภาคบ่าย :: เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
– กิจกรรมปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ ณ สระหนองบอน รร.เทศบาลบ้านค้อ ชุนชนเครือวัลย์ 2

** ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลือง และปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างตามวิถี New normal” กันด้วยนะคะ