ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม รหัส สน.ศท. ๓/๑๒) พร้อมอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา)

20211007115222519.pdf