ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90แรงม้า รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำประกอบด้วยชุดบุ้งกี๋ติดตั้งหน้รถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20210115152510880.pdf