ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฉิมพลีเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.pdf