ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำชนิดสูบ แรงดันสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)

20210308102527795.pdf