ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยเด็กแซวตะวันออกเชื่อมซอยมหาชัยดำริห์ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาชัยดำริห์7ประกาศ.pdf