ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย 49 เชื่อมซอย 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นครสวรรค์-ซอย-49-เชื่อม-39.pdf