ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2ประกาศ.pdf