ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมหาชัยดำริห์ ด้านทิศเหนือหนองหอยสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.pdf