ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร9 – เชื่อมมหาชัยดำริห์ ซอย 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9เชื่อมมหาชัย11ประกาศ.pdf