ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 2/4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.4ประกาศ.pdf