ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2ประกาศ.pdf