ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนฉิมพลีเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-1.pdf