บริการสุ่มตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก

ด้วยงานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคาม สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมได้รับการประสานจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาสารคาม ให้ร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุกให้แก่ผมเป้าหมายที่เป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตลาดโตรุ่ง ตลาดไนท์พลาซ่า ตลาดน้อยอุทัยทิศ และผู้สัมผัสเสียงสูง ในพื้นที่เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อ โควิด-19 ซึ่งเป็นเชื้อที่เกิดจากโคโรนาไวรัส 2019 โดนการแพร่เชื้อผ่านทางเดินหายใจ การไอ จาม และการสัมผัส เช่น น้ำลาย เสมหะ