ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

รถบรรทุกขยะอัดท้าย.pdf