ขอให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าตลาดสดเข้ารับการ SWAB ตรวจหาเชื้อโควิด-19

📣📣📣 เรียน ผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ประเภทสินค้าที่จำหน่าย เนื้อไก่ หมู เนื้อวัว และผักสด
📌📌เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยยืนยัน จาก Site งานก่อสร้างแห่งหนึ่ง ถนนนครสวรรค์ ติดเชื้อ COVID-19 ได้เดินทางไปซื้อสินค้าในตลาดสดเทศบาล📌📌
📣📣จึงขอให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเข้ารับการ SWAB ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -15.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม ที่ ศปก.เทศบาลเมืองมหาสารคาม โทร. 043-712-076

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ