ฟังเทศน์ระหว่างพรรษาประจำปี 2563

📣📣พุทธสมาคม-ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ทุกท่าน… ร่วมทำโรงทานและฟังเทศน์ระหว่างพรรษาประจำปี 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 10.30 น. ณ วัดใกล้บ้าน
***** 🙏🙏🙏ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่มาทำโรงทาน รณรงค์ให้วัสดุห่อหุ้มอาหารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติแทนถุงพลาสติกหรือโฟมด้วยนะคะ ****