เปิด”ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 11.00 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำผู้แทนทุกภาคส่วน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเปิด”ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โอกาสนี้นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยนายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเปิด”ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ หน้าห้างโกบอลเฮ้าท์